HƯỚNG DẪN NHẬN BIB

THÔNG TIN NGÀY NHẬN BIB
• Thời gian: 08:00 – 19:00, 24/02/2024
• Địa điểm: Fleur de Lys Resort & Spa Long Hải – TT Long Hải, Long Điền, tỉnh BRVT (google map)
• Lịch trình sự kiện (tại đây)
 
VẬN ĐỘNG VIÊN CẦN CHUẨN BỊ
Ký Biên bản miễn trừ trách nhiệm
   – Dành cho VĐV từ 18 tuổi trở lên (click vào đây)
   – Dành cho VĐV dưới 18 tuổi (click vào đây)
(Sau ngày 22/02/2024, VĐV chưa thực hiện ký online sẽ ký trực tiếp tại khu vực phát Bib)
• CMND hoặc Passport (Bản cứng)
• Email có SỐ BIB
 
ỦY QUYỀN NHẬN BIB CÁ NHÂN
• Người ủy quyền thực hiện ký Biên bản miễn trừ trách nhiệm
• Người ủy quyền đăng ký thông tin người được ủy quyền (trong form) sau khi xác nhận miễn trừ trách nhiệm
• Người được ủy quyền cần chuẩn bị:
   – CMND hoặc Passport (Bản cứng)
   – Email có SỐ BIB của người ủy quyền
 
ĐẠI DIỆN NHẬN BIB NHÓM
Người đại diện cần chuẩn bị
• Form đăng ký nhận BIB nhóm (tại đây)
• Tổng hợp hình ảnh mặt trước thẻ CCCD / Hộ chiếu của thành viên nhóm (đặt tên file theo số BIB của từng thành viên)
• Gửi email đến Ban tổ chức
   – Email: support@s2cent.com
   – Tiêu đề email: MINH ĐẠM DISCOVERY MARATHON – [NHẬN BIB THEO NHÓM]
   – Nội dung cần cung cấp: Danh sách đầy đủ thông tin nhóm theo mẫu,  File nén hình ảnh thẻ CCCD / Hộ chiếu của nhóm
• CMND hoặc Passport (Bản cứng) khi đến nhận BIB
• Danh sách (bản cứng)
 
—————
Lưu ý:
Sau thời gian nhận Bib theo quy định, vui lòng liên hệ BTC để được hỗ trợ nhận BIB
Vui lòng không đến trễ. Nếu VĐV đến muộn hơn 5 phút so với thời gian xuất phát (cho mỗi cự ly) sẽ không được tham gia.