SƠ ĐỒ CỰ LY THI ĐẤU

CỰ LY 42KM

Thời gian xuất phát: 04:00

Thời gian giới hạn (COT – Cut off time): 07 tiếng 00 phút

Mô tả: (Xuất phát) Fleur De Lys Resort => chạy thẳng đường Vũng Tàu – Bình Châu  => chạy thẳng đường Võ Thị Sáu => rẽ phải đường Bờ Kè => rẽ trái đường Trần Hưng Đạo => rẽ trái đường Lê Lai => rẽ phải đường Võ Thị Sáu => rẽ phải đường Quy hoạch số 2 => rẽ phải đường Lê Duẩn => Rẽ phải => rẽ phải vào đường Lê Duẩn => chạy thẳng vào đường Lê Thánh Tông => rẽ phải vào QL55 => rẽ phải vào đường Võ Thị Sáu => rẽ phải đường Xã Long Mỹ => rẽ trái đường Phước Hưng – Phước Hải => rẽ phải đường Vũng Tàu – Bình Châu => chạy thẳng đường Mạc Thanh Đạm => rẽ trái đường Hồ Tri Tân => rẽ phải đường Võ Thị Sáu => chạy thẳng đường Vũng Tàu – Bình Châu => (Về đích) Fleur De Lys Resort

Mô tả: (Xuất phát) Fleur De Lys Resort => chạy thẳng đường Vũng Tàu – Bình Châu => chạy thẳng đường Võ Thị Sáu => rẽ phải đường Bờ Kè => rẽ trái đường Trần Hưng Đạo => rẽ trái đường Lê Lai=> quay đầu => (Về đích) Fleur De Lys Resort

(Cập nhật 22/02/2024)

CỰ LY 21KM

Thời gian xuất phát: 04:30

Thời gian giới hạn (COT – Cut off time): 04 tiếng 00 phút

CỰ LY 10KM

Thời gian xuất phát: 05:00

Thời gian giới hạn (COT – Cut off time): 02 tiếng 30 phút

Mô tả: (Xuất phát) Fleur De Lys Resort => chạy thẳng đường Vũng Tàu – Bình Châu  => chạy thẳng đường Võ Thị Sáu => quay đầu => (Về đích) Fleur De Lys Resort

Mô tả: (Xuất phát) Fleur De Lys Resort => chạy thẳng đường Vũng Tàu – Bình Châu  => quay đầu => (Về đích) Fleur De Lys Resort

CỰ LY 5KM

Thời gian xuất phát: 06:00

Thời gian giới hạn (COT – Cut off time): 01 tiếng 30 phút